ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง

พิมพ์
????????ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง ????????
*️⃣ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
*️⃣ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
⏩ วันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
⏩ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในเวลาราชการ)
⏩ ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 
alt