ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

๒. การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

๓. การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

๔. การพัฒนาการจราจรและการจัดการขนส่ง

๕. การพัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม

                             ๖. การก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา

๑. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

                             ๒. การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

                             ๓. การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ

๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

๓. การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

                            ๔. การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                            ๕. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการกีฬา

แนวทางการพัฒนา

                            ๑. การส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขชุมชน/ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  

๒. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการ

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

๑. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี

๓. แนวทางการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. การป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-9813919

 mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้361
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1371
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1725
mod_vvisit_counterเดือนนี้4474
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10058
mod_vvisit_counterทั้งหมด263265

We have: 7 guests online
IP: 3.230.143.213
วันนี้: เม.ย. 19, 2024

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.น้ำพุ


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-6329